Hayat Okula Sığmaz! Çocuğunuz ve Gelişimi de...

Fen Lisesi Eğitim Anlayışı

Hayatın İçinde Bilim İnsanları

Kentimizin eğitim- öğretim çıtasını yükseltme hedefinde olan Gelişim Koleji Fen Lisesi, Fen Bilimleri’ne özel eğilimi olan, bu alanda bilimsel çalışmalara yatkın öğrencilerin ilk tercihi olmayı hedeflemektedir.

 

2010 / 2011 Eğitim öğretim yılında faaliyete geçen Eskişehir Gelişim Koleji Fen Lisesi, üniversitede mühendislik ve tıp alanlarında eğitim görmek isteyen öğrencilerimizi hedefledikleri bölümlere hazırlar.

 

Bilime ilgi duyan öğrencilerin araştırma ve proje çalışmalarını desteklemek amacı ile kurulan, lise müfredatının içeriğinin üzerinde donanıma sahip fizik, kimya ve biyoloji laboratuarlarının yanı sıra; kurulan atölyeler ile öğrencilerimiz analitik düşünen, neden sonuç ilişkisi içinde sorgulayan, bulunduğumuz yüzyılı kavrayarak çözüm üretebilen, ülkemiz ve evrensel değerleri özümsemiş bireyler olarak yetiştirilmektedir.

 

Uzman eğitim kadromuz, öğrencilerimize örnek bir bilimsel model olmanın yanında akademik olgunluğu ve gelişim arzusunu aşılamaya çalışırlar. Tüm bu ilkeler doğrultusunda öğrencilerimiz üniversite giriş sınavlarına ve yüksek eğitim sonrası yaşama da hazırlanmaktadır.

 

YABANCI DİL

Gelişim Koleji Liselerindeki İngilizce programının öncelikli hedefi farklı birikim ve İngilizce seviyelerinden gelen öğrencilerin, gelişim ve ilerlemelerini sağlamak ve onları lise sonrasındaki yabancı dil gereksinimleri için hazırlamaktır. Seviye gruplarıyla eğitim yapılan 9. sınıftan itibaren öğrencilerimizin dilin dört becerisinde de yetkin ve güçlü olmaları sağlanır. Kurgu ve kurgu olmayan metinler, makaleler, dergi gazete yazıları okuyan, okudukları konularla ilgili film ve video izleyen daha sonra bu konular üzerinde yazılı ve sözlü olarak tartışmalarda bulunan öğrencilerimiz yabancı dili bir iletişim aracı olduğu kadar eğitim aracı ve bilgiye ulaşma kanalı olarak kullanırlar. Dilbilgisi kurallarının derinleştiği, akademik ve kimi edebi metinlerin incelendiği ve kelime dağarcığının sürekli genişletildiği program öğrencilerin yabancı dil baskısını üzerlerinden atmalarını sağlar. Lise öğrencilerimizin, TOEFL Jr, Sample TOEFL, IELTS, FCE, TOEFL IBT, SAT gibi sınavlara girmesi teşvik edilir ve gerektiğinde bu sınavlarla ilgili ek çalışmalar gerçekleştirilir.