Hayat Okula Sığmaz! Çocuğunuz ve Gelişimi de...

Yabancı Dil

Nasıl bir program?

Öğrencinin  5 yaştan 12. Sınıfa kadar bir bütünlük içerisinde yabancı dil ve İngilizceyi dinleyerek, konuşarak, okuyarak ve yazarak kullanmasını sağlayan,


- Öğrenciye dersten çok İngilizce yaşam alanı sunan,
- Öğrencilerin yabancı dile olumlu yaklaştığı,
- Öğrenciyi dile maruz bırakarak sürekli duymasını, görmesini ve üretmesini sağlayan
- İngilizceyi hayatın bir parçası haline getirerek akademik derslerden ayıran
- Öğrenciyi kurallara boğmadan dili doğal ortamına en yakın şekilde okula taşıyan,
- Her kademe sonunda kültürel, entelektüel ve sosyal dil kazanımlarını artıran
- Öğrencinin özgüvenini artıran
- Yoğun ders saatleri ile öğrenciye kendini İngilizce ifade etmek için sürekli şans tanıyan
- Okuma yoğunluğu ile kültürel ve entelektüel birikim sağlayan
- İngilizce farkındalığını artırmak ve dil öğretimi için özel olarak hazırlanan 20 farklı mekanda öğrencilerin nitelikli ve yoğun uyarıcılarla dile maruz kalması ve dil farkındalığının artmasını sağlayan
- İngilizce yaratıcı drama dersleriyle öğrencilerin bütünsel kazanımlarını destekleyen
- Öğretilenleri pekiştirmek amacıyla ve bir sonraki yıla taşımak için sık tekrarlara yer veren
- 5 yaştan 12. sınıfa kadar her öğrenciyi bu dili kullanmaya teşvik edebilmek için ilgi çekici her türlü aktiviteye yer veren,
bir İngilizce programı oluşturduk.

 

Farklı birikim ve İngilizce seviyelerinden gelen öğrenciler, gelişim ve ilerlemelerini sağlamak ve lise sonrasındaki yabancı dil gereksinimleri için hazırlanır.


Yoğun ve derinlikli bir öğrenciyi tanıma çalışması yapılır.


9. ve 10. sınıflarda seviye gruplarıyla öğrencinin kendini daha rahat ilerleteceği sınıflar oluşturulur.


Gelecekteki profesyonel ve akademik hayatlarına zemin hazırlayacak  ve entelektüel birikimlerini güçlendirecek okuma metinleri, kitaplar ve dijital metinlerle çalışmaları sağlanır.


9. ve 10. sınıfta ikinci yabancı dil dersleriyle öğrencilerin kendilerini ikinci yabancı dilde ifade etme becerisini kazanmaları sağlanır.


Kurgu ve kurgu olmayan metinler, makaleler, dergi gazete yazıları okuyan, okudukları konularla ilgili film ve video izleyen daha sonra bu konular üzerinde yazılı ve sözlü olarak tartışmalarda bulunan öğrencilerimiz yabancı dili bir iletişim aracı olduğu kadar eğitim aracı ve bilgiye ulaşma kanalı olarak kullanırlar.


Lise öğrencilerimizin, TOEFL Jr, Sample TOEFL, IELTS, FCE, TOEFL IBT, SAT gibi sınavlara girmesi teşvik edilir ve gerektiğinde bu sınavlarla ilgili ek çalışmalar gerçekleştirilir.