Hayat Okula Sığmaz! Çocuğunuz ve Gelişimi de...

PDR

Lisede Rehberlik Birimimizin amacı; öğrencilerimizin gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmak, kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak temel amacını gütmektedir.

 

Öğrencilerimiz rehberlik birimine ihtiyaç duydukları her konuda başvurabilirler. Bu konuların bazıları:


- Kimseye anlatamadığınız fakat birileriyle paylaşmak gerekliliği hissettiğiniz duygu ve düşünceleriniz olduğuna inanıyorsanız,
- Günlük hayatta karşılaştığınız problemlerle baş etmek için ihtiyaç duyulan becerileri kazanmanın yollarını öğrenmek istiyorsanız,
- Ders çalışma alışkanlıklarının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız,
- Başarısızlık nedenlerinizi anlamak istiyorsanız,
- Çekingenim. Biraz daha girişken olmak istiyorum diyorsanız,
- Toplum karşısında konuşmaktan çekiniyorsanız,
- Moraliniz bozuk, aklınız karışık ve bu nedenle biriyle konuşmak istiyorsanız,
- Sınav kaygısı yaşıyorsanız,
- Okula ve ortama uygum sağlamakta zorluk yaşıyorsanız,
- Arkadaşlık ilişkilerinde problem yaşıyorsanız,
- Aile içinde problem yaşıyor ve bu konuda biriyle konuşmak istiyorsanız,
- Hedef belirlemede ve meslek seçiminde destek istiyorsanız,
- Zamanı etkili şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenmek istiyorsanız,
- Problem çözme yöntemlerini öğrenmek istiyorsanız,
- Öfkeli ve öfkenizi yönetme becerisini geliştirmek istiyorsanız,
- Başkasına paylaşamadığınız sorunlarınız varsa,
- Kendinizi geliştirmek, gerçekleştirmek ve ihtiyaç duyduğunuz konularda, ihtiyaç duyduğunuz anda görüşmek için rehberlik servisine başvurabilirsiniz.

 

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

EĞİTSEL REHBERLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Okulumuza Yeni Başlayan Öğrencilerin Uyum Çalışmaları:

Okul fiziki ortamının, rehberlik servisinin, yöneticilerin, öğretmenlerin, okul çalışanlarının, okula özgü kuralların vb. ek eğitim programlarının öğrencilere tanıtılması.


Öğrencinin ilgi, yetenek ve özelliklerini tanımak, eğitsel ihtiyaçlarını saptamak, bireysel farklılıklarını değerlendirerek uygun eğitsel ortam yaratmak.

 

Sınav sistemi, öfke kontrolü, meslek tanıtımı, sınav kaygısı gibi konularda öğrencilerimize seminer vermek, gibi hedefleri kapsar.

 

BİREYSEL REHBERLİK HİZMETLERİ ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

- Öğrenciyi tanımak ve kendini gerçekçi bir biçimde tanımasını sağlamak
- Kendini ve başkalarını anlama ve değerlendirme becerisini geliştirmek.
- Ailedeki ve okuldaki rolleri, sorumlulukları, görevleri ve kuralları anlamak.
- Gerçekçi karar vermek, plan yapmak ve gerçekleştirmek, sonuçlarını değerlendirmek.
- Ergenlik döneminin fiziksel ve hormonal değişimine uyum sağlanmasına destek olmak.
- İhtiyaç duyan tüm öğrencilere bireysel veya grupla danışmanlık yapılması.
- Öğrenci sorunlarının oluşmasını engellemeyi amaçlayan “önleyici” tedbirler sunmak, bilgilendirici ve farkındalık kazandırıcı programları yürütmek.

 

MESLEKİ REHBERLİK ALANINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

BELBİN TAKIM ROLLERİ tekniği:

10. sınıf öğrencilerimize uygulanarak öğrencilerimizin kendisini tanıması, yeteneklerini, ilgilerini tespit ederek doğru alan ve mesleğe yönelmelerini sağlar.

 


Ayrıca Rehberlik Birimimiz:

- Meslekleri tanıtıp her mesleğin gerektirdiği yetenekler, geleceği, çalışma koşulları, gelir durumu, iş bulma imkânları gibi konularda öğrencileri bilgilendirir, çeşitli meslek sahiplerini okula davet ederek, 10. 11. 12. sınıflarımızda uygulanan mesleki gölge programıyla kendisine uygun mesleği seçmesinde yardımcı olur.

- Üst öğretim kurumları hakkında öğrencilere bilgi verir.

- Üniversite tanıtım gezileri düzenler.