Hayat Okula Sığmaz! Çocuğunuz ve Gelişimi de...

YGS-LYS Hazırlık

9 ve 10. Sınıflarda;


Eskişehir Gelişim Okullarında YGS-LYS Hazırlık süreci 9. Sınıf itibari ile başlar ve 11. Sınıftan itibaren hız kazanarak devam eder.

9. ve 10. Sınıflarda ortak müfredat uygulaması nedeniyle sorumlu olunan her ders YGS açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple okulumuzda 9 ve 10. Sınıflarda yoğun müfredat uygulaması yapılmaktadır. Bu kapsamda;


GSS (Gelişim Seviye Sınavı)

Bu sınavlar 9 ve 10. Sınıf öğrencilerine her ay düzenli bir şekilde uygulanır. Sınav içerikleri öğrencinin o sınava kadar sorumlu olduğu konuları içerir.


- Kur Uygulamaları

9. sınıfta TEOG sınav sonuçlarına göre açıklanan YEP (Yerleştirme Esas Puanı)’e göre sınıflar sabit iken; 10 sınıfta 9. Sınıfta girdikleri deneme sınavlarının alınan ortalaması ile “Kur Uygulaması” başlatılır. Bu uygulamanın amacı daha nitelikli bir grup dinamizmi yakalayabilmektedir.


- Konu Tarama Sınavları

Tüm branş derslerinden konu bitimlerinde uygulanan Konu Tarama Sınavları ile öğrencinin konuların alt kazanımlarını kavrayıp kavramadığı tespit eldir.


- Ortak Yazılı Sınavlar

Sene başında oluşturulan Ortak Yazılı Sınav takvimi ile tüm lise öğrencileri eş zamanlı oturumlar ile yazılı sınavlara alınır.


- Bireysel ve Grup Ek Çalışmaları

Haftalık olarak planlanan kazanım etütleri öğrencilerden gelen bireysel talepler ve uygulanan deneme sınavları sonrası ölçme değerlendirme ve rehberlik biriminin çıkardıkları analizlere göre ihtiyaç duyulan derslerden planlanmaktadır. Öğrenciler kendileri için belirlenen alanlarda onları bekleyen öğretmenler ile buluşturulup ister bireysel ister ise de grup halinde konu tekrarı yapabilme fırsatı yakalar.


- Temel Beceri Kazanım Dersleri

9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz için yıl boyunca uygulanan GSS (Gelişim Seviye Sınavı) sonuçlarının izlenmesi ile ulaşılması gereken temel kazanımlarında tespit edilen konu eksiklerinin giderilerek bir üst sınıf seviyesine geçmesi amacıyla uygulanan programımız okul kapandıktan sonraki yaz tatilinin ilk iki haftalık zaman dilimini kapsamaktadır.


11. Sınıflarda;

11. sınıf öğrencilerine uygulanan programdaki en önemli değişiklik hızlanan sınav hazırlık programımıza ek olarak geriye dönük tekrarların da yapılabilmesi amacıyla her alan dersinde “ Çift Öğretim Programı “ uygulamasıdır. Bu program kapsamında hem 11. sınıf müfredatı anlatılmakta hem de 9 ve 10. Sınıf tekrarları yapılmaktadır.

Bunun yanı sıra 9 ve 10. Sınıfta uyguladığımız GSS yerini YGS-LYS denemelerine bırakmaktadır. 11. Sınıf öğrencileri yıl boyunca 3’ü Türkiye Geneli olmak üzere toplam 13 YGS ve 10 LYS denemesine tabi tutulmaktadır.

Öğrencilerin sınav hazırlık maratonunda daha yakından takip edilmeleri amacıyla “Akademik Takip Sistemi” uygulaması Rehberlik Servisi önderliğinde yürütülmeye başlanır.


- Kur Uygulamaları

11. sınıfta her ay uygulanan YGS ve LYS denemeleri sonrası öğrenciler alanlarına göre “Kur Uygulaması”na tabi tutulur. Bu uygulamanın amacı daha nitelikli bir grup dinamizmi yakalayabilmektedir.


- Hafta İçi Grup Kazanım Etütleri (Yaklaşık 360 saat)

Haftalık olarak planlanan kazanım etütleri öğrencilerden gelen bireysel talepler ve uygulanan deneme sınavları sonrası ölçme değerlendirme – rehberlik biriminin çıkardıkları analizlere göre ihtiyaç duyulan derslerden yapılmaktadır. Öğrenciler kendileri için belirtilen alanlarda onları bekleyen öğretmenler ile buluşturulup ister bireysel, isterse de grup halinde konu tekrarı yapabilme fırsatı yakalar.


- Özel Çalışma Grupları (Yaklaşık 120 saat)

Öğrenciler ölçme değerlendirme – rehberlik biriminin çıkardıkları analizler sonucu tespit edilen ya da talepleri doğrultusunda oluşturulan, her öğrenci için 3 farklı dersten 3-4 kişilik gruplar halinde yıl boyunca yapılacak özel çalışma saatlerinde eksiklerini kapatma imkanı yakalarlar.


- Soru Çözüm Saatleri (Yaklaşık 250 saat)

Her hafta Cuma günü son iki ders saatinde tüm branşlardan dönüşümlü olarak soru çözüm saati uygulaması yapılmaktadır. Öğrenciler için özel hazırlanan soru çözüm alanında gerçekleştirilen uygulamamızda; öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan soru föyleri dağıtılmaktadır.


- Bireysel ve Grup Ek Çalışmaları

Haftalık olarak planlanan kazanım etütleri öğrencilerden gelen bireysel talepler ve uygulanan deneme sınavları sonrası ölçme değerlendirme – rehberlik biriminin çıkardıkları analizlere göre ihtiyaç duyulan derslerden yapılmaktadır. Öğrenciler kendileri için belirtilen alanlarda onları bekleyen öğretmenler ile buluşturulup ister bireysel, ister ise de grup halinde konu tekrarı yapabilme fırsatı yakalar.


- YGS-LYS HIZLANDIRMA PROGRAMLARI


   - Hızlandırılmış Cumartesi YGS-LYS Hazırlık Programı (Yaklaşık 50 saat)

   - Haziran Dönemi YGS-LYS Hızlandırma Programı (Yaklaşık 50 saat) olarak iki dönemden oluşmaktadır.

11.sınıf öğrencilerimizin devam eden hazırlık programına ek olarak Mart ayının ikinci haftasından itibaren Hızlandırılmış Cumartesi programımız dönemi takip eden Haziran ve Ağustos aylarında devam eder. Hızlandırılmış programımız sonrası 12. Sınıfa YGS konularını bitirerek başlamaktadır.


12. Sınıflarda;


11. sınıfta uygulanan “Çift Öğretim Programı”na 12. Sınıfta da devam edilmekte ve tüm müfredat baştan alınarak YGS/LYS Hazırlık programı tamamlanmaktadır. Bu programa ek olarak aşağıda belirtilen dönemlerde Hızlandırılmış program uygulanmaktadır.


12. Sınıf öğrencilerimize 25 YGS, 11 LYS denemesi uygulanır. Bu sınavlardan YGS’de 15’i; LYS’de ise 6 tanesi Türkiye Geneli Denemelerden oluşmaktadır.


Öğrencilerin sınav hazırlık maratonunda daha yakından takip edilmeleri amacıyla “Akademik Takip Sistemi” uygulaması Rehberlik Servisi önderliğinde yürütülmeye devam eder.


- Kur Uygulamaları

12. sınıfta her ay uygulanan YGS ve LYS denemeleri sonrası öğrenciler alanlarına göre “Kur Uygulaması”na tabi tutulur. Bu uygulamanın amacı daha nitelikli bir grup dinamizmi yakalayabilmektedir.


YGS-LYS HIZLANDIRMA PROGRAMLARI


-Ağustos Dönemi YGS-LYS Hızlandırma Programı (Yaklaşık 50 saat)


-Hızlandırılmış Cumartesi YGS-LYS Hazırlık Programı (Yaklaşık 50 saat)


-Yarıyıl YGS-LYS Kış Kampı (Yaklaşık 60 saat/5000 soru çözümü)


- Hafta İçi Grup Kazanım Etütleri (Yaklaşık 360 saat)

Haftalık olarak planlanan kazanım etütleri öğrencilerden gelen bireysel talepler ve uygulanan deneme sınavları sonrası ölçme değerlendirme – rehberlik biriminin çıkardıkları analizlere göre ihtiyaç duyulan derslerden yapılmaktadır. Öğrenciler kendileri için belirtilen alanlarda onları bekleyen öğretmenler ile buluşturulup ister bireysel, isterse de grup halinde konu tekrarı yapabilme fırsatı yakalar.


- Özel Çalışma Grupları (Yaklaşık 120 saat)

Öğrenciler ölçme değerlendirme – rehberlik biriminin çıkardıkları analizler sonucu tespit edilen ya da talepleri doğrultusunda oluşturulan, her öğrenci için 3 farklı dersten 3-4 kişilik gruplar halinde yıl boyunca yapılacak özel çalışma saatlerinde eksiklerini kapatma imkanı yakalarlar.


- Soru Çözüm Saatleri (Yaklaşık 360 saat)

Her gün hazırlanan ders programı içinde belirtilen saatlerde tüm branşlardan alanlarda görevli öğretmenler öğrenciler tarafından kendilerine yöneltilen soruları cevaplarlar.


- Bireysel ve Grup Ek Çalışmaları

Haftalık olarak planlanan kazanım etütleri öğrencilerden gelen bireysel talepler ve uygulanan deneme sınavları sonrası ölçme değerlendirme – rehberlik biriminin çıkardıkları analizlere göre ihtiyaç duyulan derslerden yapılmaktadır. Öğrenciler kendileri için belirtilen alanlarda onları bekleyen öğretmenler ile buluşturulup ister bireysel, ister ise de grup halinde konu tekrarı yapabilme fırsatı yakalar.


- Banko Soru Çözüm Saatleri (Yaklaşık 55 saat)

YGS ve LYS ‘deki soru dağılım analizlerine göre her yıl soru gelen tüm konulardan sınava yaklaşılan dönemlerde uygulanan programdır.


- YGS-LYS Son Tekrar Dersleri (Yaklaşık 160 saat)

Her yıl ders bazında ağırlıklı olarak soru gelen konulardan Aralık ve Mayıs ayı başından itibaren konulacak ek dersler ile öğrenciler sınav öncesinde bu program ile konu tekrarı yapabilir.