Hayat Okula Sığmaz! Çocuğunuz ve Gelişimi de...

PDR

Okul öncesi dönemde rehberliğin amacı, çocuklarımızın bedenini tanıması ve onu etkili bir şekilde kullanması, özgüven geliştirme, sevgi, saygı, arkadaşlarıyla iyi geçinme, hoşgörü ve yardımlaşma duygusu ve çocuğa kendisini ifade edebilme becerisinin kazandırılmasıdır.

 

Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalarımız

Oryantasyon Çalışmaları

Öğrencilerimizin kısa sürede okul ortamına uyum sağlamaları ve potansiyellerini açığa çıkarmaları amacıyla eğitim – öğretim yılının ilk ayında yoğun bir şekilde oryantasyon çalışmaları düzenlenir.

Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları

Her yaş grubuna uygun öğrenciyi tanıma çalışmaları yapılır. Bu çalışmaların amacı, öğrencilerin psikomotor, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda güçlü oldukları ve desteklenmesi gereken yönlerinin belirlenmesi ve bu anlamda öğrencinin doğru şekilde yönlendirilmesidir. Velilerimize sene başında doldurmaları için Gelişim Koleji Gözlem Dosyası gönderilir, dosyalar incelenir, öğretmenlerle gerekli bilgiler paylaşılır. Daha sonra öğrencilerle bireysel görüşmeler yapılır.

Gözlemler

Öğrenciler sınıf içerisinde, oyun alanlarında, yemek esnasında gözlemlenir ve gerekli notlar alınır.

Zeka Oyunları

Tüm sınıflarda haftada bir saat sınıf öğretmenleri, yardımcı öğretmenler ve rehber öğretmen ile birlikte öğrenciler küçük gruplara ayrılarak zeka oyunları oynatılır.

Uygulanan Test ve Envanterler

Öğrencilerimizin yaş ve sınıf seviyelerine uygun çeşitli test ve envanterler uygulanmaktadır. Bu uygulamaların neticesinde öğrencilerimizi tanımak, doğru yönlendirmek ve kendilerini fark etmelerine yardımcı olmak hedeflenir.

Test, Envanter ve Ölçümler

El ve Parmak Kas Ölçümü ( eylül ayı sonu, ocak ayı sonu ve mayıs ayı sonu olmak üzere üç kez )

Snellen Görme Testi

Frostig Görsel Algı Testi

Projektif Testler ( Bir insan, bir hayvan, bir ağaç çiz vb.)

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

 

Bireysel Destek Çalışmaları

Her bir öğrencinin duygusal, sosyal ve bilişsel süreçleri yakından takip edilir. Öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel destek çalışmaları yürütülür, öğretmen ve aile bilgilendirmesi ile süreç devam eder.

Grup Çalışmaları

Ortak gelişimsel ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerimizle çeşitli grup çalışmaları yapılır.

 

Velilerimize Yönelik Çalışmalar

Öğrencilerimizin gelişimleri hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunmak ve velilerimize destekleyici yönlendirmeler yapmak amacıyla bireysel veli görüşmeleri gerçekleştirilir. Öğrencilerimizin gelişimleri ile ilgili çeşitli alanlarda bilgilendirici seminerler verilir. Aileleri çocuklarını yetiştirirken onlara rehberlik edecek aylık bülten ve makaleler hazırlanır ve veliler ile paylaşılır.