Hayat Okula Sığmaz! Çocuğunuz ve Gelişimi de...

Kayıt

1. NEDEN GELİŞİM?

Çünkü,
Çocuklarınızın ileriki yaşamlarını güzelleştirip kolaylaştıracakları becerileri kazandırırız.
Okulda yarattığımız atmosferle okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise eğitimleri boyunca yaratıcılıklarını destekleriz.
Öğrencilerimizin Türkçe ve İngilizcede işlevsel okuryazar olmalarını sağlarız.
Öğrencilerimizin öğrenmelerini kolaylaştırıcı mekanlar oluştururuz.
Öğrencilerimizin kendilerini yazılı ve sözlü olarak özgürce ifade etmeleri için her türlü olanağı sağlarız.


K12 Bütünlüğü
Okulumuzda sınıf seviyeleri arasındaki devamlılık öğrenme bütünlüğü, ulusal ve uluslararası değerler kapsamında önemlidir.
Okulumuz, öğrencilerimizin geleceğe hazırlanmaları için hem ülkemizde hem de dünyadaki eğitsel ilerlemeleri inceleyerek onların çok yönlü gelişmelerini, işlevsel okuryazar olmalarını destekler.

Merkezi Sınavlara Hazırlık
Okulumuz ülkemizdeki sınav gerçeğini dikkate alarak öğrencilerimizi merkezi sınavlara (TEOG,LYS,YGS) etkin bir biçimde hazırlar.
Merkezi sınavlara hazırlıkta tecrübesiyle önde olan okulumuz elde ettiği bireysel ve kitlesel başarılarıyla öğrencilerimize yüksek fayda sağlar.

Spor, Sanat, Sosyal Sorumluluk, Projeler, Aktiviteler
Öğrencilerimizin bireysel gelişiminde etkili olan uygulamalı alanlar okulumuzda k12 bütünlüğünde tüm sınıf ve yaş seviyelerinde geniş bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz bireysel sporlar ve takım sporlarına teşvik edilmekte, istedikleri ve yetenekli oldukları her spor dalında okul içinde ve dışında yarışmalara katılmakta böylelikle rekabet ruhunu yaşayabilmektedirler.
Sanatın her alanında varlık gösteren öğrencilerimiz bireysel ve grup olarak konserler, gösteriler, sergiler ve çeşitli organizasyonlar gerçekleştirerek estetik anlayışlarını geliştirmektedirler.
Öğrencilerimiz, oluşturdukları çeşitli kulüpler aracılığıyla toplumsal duyarlılıklarını göstermekte, sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedirler.
Öğrencilerimiz hem okulda hem de okul dışında ulusal ve uluslararası bilimsel organizasyonlarda yer alarak matematik, fen bilimleri ve İngilizcede büyük başarılara imza atmaktadırlar.

İngilizce
İngilizcenin yabancı bir dil sayılmadığı günümüzde okulumuz, eğitim kadrosu ve uygulamalarıyla okul öncesinden lise son sınıfa kadar yoğun, işlevsel bir İngilizce eğitimiyle öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyor. Öğrencilerimizin İngilizce dil kullanım becerilerini artırabilmeleri için ulusal ve uluslararası projeler geliştiriyor ve katılımını sağlıyor.

2. KAYIT KABUL SÜRECİ

Okul Öncesi ve 1. Sınıf
Okulumuz 2016-2017 Eğitim yılı için 1. sınıf başvurularını almaya başlamıştır. Okulumuza başvuran öğrencilerimizin kontenjan dahilinde kaydı gerçekleştirilir.
Okulumuzu tercih eden velilerimiz öncelikle başvuru formunu dolduracak daha sonra velimiz okul hakkında bilgilendirilirken öğrencimiz kendisine yönelik ‘tanışma çalışması’ nı rehber öğretmen eşliğinde tamamlayacaktır. Böylelikle öğrencinin okula kayıt süreci tamamlanacaktır.
Okul öncesi öğrencilerimiz, bir sonraki yıl 1. sınıf kontenjanımı oluşturmaktadır.1. sınıf açık kontenjanlar için kayıtlar belirtilen süre çerçevesinde kabul edilecektir.

Ara Sınıflar
Ara sınıflar (2. sınıf-8. sınıf ile 10. ve 11. sınıflar) öğrenci kabulü, okulumuza başvuruda bulunan aday öğrencilerimizle yapılacak rehberlik çalışması ve akademik sınav sonucu değerlendirilerek kontenjan dahilinde yapılır.

Lise 9. Sınıf
Gelişim Koleji 8. sınıf öğrencilerinin ve dışarıdan başvuran öğrencilerin 9. sınıflarımıza kabul süreci TEOG Sınavı ve okulumuzun gerçekleştirdiği Bursluluk Sınavı sonuçlarına göre gerçekleşir. Bu sınavlarla ilgili olarak o yıla bağlı yönetim kurulunun aldığı kararla burs oranı belirlenir ve rehberlik öğrenci tanıma çalışmalarının da tamamlanması sonucunda öğrencimizin kaydı gerçekleştirilir.

3. Ücret ve Burs Olanakları

Okulumuzun ücret ve burs olanakları her yıl o yıla ait olarak yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. Ücret ve burs olanaklarıyla ile ilgili bilgi almak için okul yönetimine başvurabilirsiniz.


4. Bilgi ve Başvuru İçin

Kayıt konusunda tüm sorularınızı için okula başvurup randevu alabilir veya aşağıdaki formu doldurarak sorularınızı iletebilirsiniz.

Ön Kayıt Formu