Hayat Okula Sığmaz! Çocuğunuz ve Gelişimi de...

1. Sınıf

TEMEL DERSLER

 

İNGİLİZCE PROGRAMI

 

İngilizce dersleri, diğer derslerden ayrılarak çocuğun dünyasının bir parçası olan şarkılar, oyunlar, öykü ve aktivitelerle başlar. Anaokulunda kazanılan olumlu tutum ilkokul süresince devam eder. Okuma, üretme (konuşma ve yazma) dersleriyle güçlendirilen ana İngilizce dersleri dili ders içerisinde bir iletişim aracı olarak kullanmalarını sağlar. Çok çeşitli görsel ve işitsel materyallerle desteklenmiş program özel İngilizce dersliklerinde işlenerek öğrencinin farklı ve renkli bir alanda ders yapması sağlanır. Öğrencilerimiz anadilde okuma yazma becerileri kazandıktan sonra, İngilizce okuma ve yazma çalışmalarına başlarlar. Seviyelendirilmiş kitaplar, çizgi hikayeler İngilizce okuma çalışmalarının ilk adımlarını oluşturur. Okudukları kitaplarla ilgili soruları cevaplayıp, resimlemeler yaparak metinlere dönütler verirler. Benzer şekilde, öğrencilerimiz yazı yazmaya kitaplardaki resimleri etiketleyerek başlar, basit cümleler yazarak devam ederler. Birinci sınıf İngilizce programının amacı, öğrencinin İngilizce dersine ilgi duyması ve olumlu tutum kazanmasıdır. Yoğun okuma ve dinleme çalışmalarının yapıldığı birinci sınıflar programımız öğrencimizin daha sonraki yılları için sağlam bir temel ve farkındalık oluşturur.

 

Türkçe

Okuma – yazma çalışmalarımızda “ses temelli cümle yöntemi” uygulanır. Okuma yazma süreci öğrencilerin hazır bulunuşluklarına göre onların zevk alacağı, onları sıkmayan bir süreçte gerçekleştirilir. Bu sınıf seviyesinde noktalama işaretlerini kullanabilen, akıcı ve anlamlı okuma seviyesine ulaşmaları sağlanır. İletişim, dinleme ve konuşma yetilerinin gelişmesine özen gösterilir.

 

ELMA AĞACI Kitap Okuma Projesi: Öğrencilerimizin okuduğu kitaplar yaprak ve elmaya dönüşür. Okudukları kitaplarla  1. sınıflarımızın yer aldığı koridorda bulunan elma ağacını oluşturan öğrencilerimiz, projeyi görsel bir şölene dönüştürmenin yanında yıl sonuna kadar kitap okumaya olan ilgilerini de korumuş olur.

 

Matematik

Yaş düzeyine uygun olarak temel matematik kavramlarını öğrenmeye odaklanırlar. Somut öğrenme düzeylerine göre doğal sayılar, toplama, çıkarma, ölçüler ve grafik oluşturma gibi kavramlar materyaller kullanılarak verilir. Doğal sayıların okunuşları, yazılışları, basamakları üzerinde çalışılarak düzeylerine uygun problem kuran ve çözen bireyler olmaları sağlanır.

 

Hayat Bilgisi

MEB ile Gelişim Koleji anlayışını bütünleştirerek hazırlanan program doğrultusunda öğrencilerini düşünen, sorgulayan, iletişim kuran özelliklerini geliştirici etkinlikler yaparlar. Mevsimler, doğal yaşam, kişisel bakım gibi konularda temel bilgiler edinerek, özyönetim, araştırma ve sosyal yönlerini de geliştirirler. Öğrencilerin yaparak – yaşayarak öğrenmesinin yanı sıra toplumsal duyarlılıklarının ilk temellerinin atıldığı bir program uygulanır.

 

SORUMLULUK GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR

Hafta sonları çocuklarımız bıktırmayan, düzeye uygun, sorumluluk sahibi olmaları ve sorumlulukları yerine getiren bireyler olmaları anlamında çalışmalar verilir.  Öğrencilerimiz ile ilgili geribildirim “k12.net bilgi sistemi” ile velilerimizle paylaşılır.

 

İlkokul Yabancı Dil Eğitim Anlayışı

K-12 bütünlüğünde gerçekleştirilen yabancı dil sistemi, anaokulundan itibaren "yabancı dili hayatın doğal bir parçası haline getirme" çalışmaları ile sürdürülür. İlkokul öğrencilerimiz konuşma ve dinleme becerilerine, İngilizce okuma ve yazma becerilerini de ekleyerek dildeki hakimiyetlerini artırırlar. Öğretmen rehberliğinde okuma, bağımsız ve grupla okuma çalışmalarıyla Türkçenin yanında yabancı dil okuma alışkanlığı kazanan öğrencilerimiz, ortaokul ve lisedeki yabancı dil eğitimlerine sağlam bir temel oluştururlar. İlkokul öğrencilerimizin yaş dönemi özelliği dikkate alınır, oyun ağırlıklı ve günlük hayatın keyifli yanlarını yaşatacak film, kitap ve şarkı gibi materyallerden yararlanılır.