Hayat Okula Sığmaz! Çocuğunuz ve Gelişimi de...

2. Sınıf

TEMEL DERSLER

 

İNGİLİZCE PROGRAMI

 

Öğrencilerimiz, ikinci sınıfta İngilizceye karşı olumlu tutum ve özgüvenlerini sürdürürler. Birinci sınıfa oranla biraz daha okuma ve yazma ağırlığı kazanan program öğrencilerin dil birikimlerini oluşturmalarına yardımcı olur. Yoğun görsel ve işitsel materyallerle desteklenen derslerde öğrencilerin dili daha rahat kullanması sağlanır. Şarkılar, oyunlar, çocuk kitapları, öyküler canlandırmalar ve elişi aktiviteleri öğrencilerin günlük rutinleri içinde ve keyif alarak İngilizce öğrenmelerine destek olur. Öğrenciler bağımsız, öğretmen rehberliğinde ve grupla yapılan okuma çalışmalarıyla okuma becerilerini geliştirmeye devam ederler. Haftada en az bir öyküyü inceleyip, öyküyle ilgili sorulara cevaplar verir ve projeler yaparlar. Ağırlık kazanan yazı çalışmaları basit cümlelerden, kısa diyaloglara ve basit paragraflara yönelir. Öğrenci-öğrenci iletişimini artıran grup çalışmalarıyla İngilizceyi iletişim aracı olarak kullanmaya başlanır.

 

Türkçe

Öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarını geliştirmek, sözcük dağarcığını zenginleştirmek ve  dilini etkili kullanmalarını sağlamak temel amacımızdır. Yazılı ve sözlü anlatım güçlerini geliştirmelerini sağlayarak, topluluk önünde kendini ifade edebilen, başkalarını saygıyla dinleyebilen bireyler olmaları hedeflenir.

 

Portakal Ağacı Kitap Okuma Projesi:Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından kitap okuma konusunda sürekli olarak teşvik edilir. Okunan kitaplar yaprak ve portakala dönüşür. Öğrencilerimiz, okudukları kitaplarla 2. sınıflarımızın yer aldığı koridorda bulunan portakal ağacını oluşturur.

 

Matematik

Matematik, insanın doğru düşünmesini, analiz ve sentez yapabilmesini sağlar. Öğrencilerimizin doğru ve tutarlı düşünmelerinin temeli matematik dersinde atılır.

 

2.sınıfta öğrencilerimize, iki basamaklı doğal sayıları okuma, yazma, basamak ve sayı değerlerini tanıma çalışmaları yapılır. Dört işlem becerileri geliştirilir. Tüm bunların yapılışında görsel araçlar kullanılmasına özen gösterilir.

 

Hayat Bilgisi

Öğrencilerimize yaparak – yaşayarak ve sorgulayarak öğrenme isteği kazandırılır. Öğrenme sürecinde araştırma, düşünme, sosyal iletişim ve öz yönetim becerilerinin geliştirilmesi için yönlendirmeler yapılır. Araştıran bireyler olmaları ve araştırmalarını sınıfta paylaşabilmelerine olanak verilir.

 

SORUMLULUK GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR

Sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağlamak amacıyla, öğrencilerimizin merak duygularını harekete geçirecek araştırma ve okuma çalışmaları verilir. Okuma projeleri takip edilir.  Öğrencilerimiz ile ilgili geribildirim “k12.net bilgi sistemi” ile velilerimizle paylaşılır.

 

İlkokul Yabancı Dil Eğitim Anlayışı

K-12 bütünlüğünde gerçekleştirilen yabancı dil sistemi, anaokulundan itibaren "yabancı dili hayatın doğal bir parçası haline getirme" çalışmaları ile sürdürülür. İlkokul öğrencilerimiz konuşma ve dinleme becerilerine, İngilizce okuma ve yazma becerilerini de ekleyerek dildeki hakimiyetlerini artırırlar. Öğretmen rehberliğinde okuma, bağımsız ve grupla okuma çalışmalarıyla Türkçenin yanında yabancı dil okuma alışkanlığı kazanan öğrencilerimiz, ortaokul ve lisedeki yabancı dil eğitimlerine sağlam bir temel oluştururlar. İlkokul öğrencilerimizin yaş dönemi özelliği dikkate alınır, oyun ağırlıklı ve günlük hayatın keyifli yanlarını yaşatacak film, kitap ve şarkı gibi materyallerden yararlanılır.