Hayat Okula Sığmaz! Çocuğunuz ve Gelişimi de...

3. Sınıf

TEMEL DERSLER

 

İNGİLİZCE PROGRAMI

 

Üçüncü sınıf öğrencilerimiz için İngilizce dersleri günlük hayatla bağlantılı, ve farklı disiplinlerle iletişim içindedir. Birbirini takip eden öyküler, kısa ve basit bilimsel yazılar (balon nasıl şişer vb.) okuduğunu anlama ve bilmeceleri çözme ağırlıklı oyunlar, eşli aktiviteler, grup çalışmaları, kısa sunumlar, seviyelendirilmiş kitaplar İngilizce dersinin çeşitliliğini artırır. Öğrencilerin bireysel özellikleri ve öğrenme tarzları dikkate alınarak etkinlik biçimleri değiştirilir. Okumada akıcılık kazanan öğrencilerimiz, grup halinde veya bireysel okuma çalışmalarına devam ederler. Yazı çalışmalarının derinliği artar ve okunulan metinlere basit yazılı dönütler verilir. Yazma ve konuşma çalışmalarının birlikte götürüldüğü üretim derslerinde öğrencilerin ana derste öğrendiklerini birleştirerek anlamlandırması sağlanır. Öğrencilerimizin Cambridge YLE (Starters, Movers, Flyers)  sınavlarına katılımları teşvik edilir.

 

Türkçe

Öğrencimizin görüp – izlediklerini, okuduklarını doğru algılama gücü kazanmaları önemsenir. Kelime dağarcıkları zenginleştirilerek dillerini tanıma ve etkili – doğru kullanmalarına fırsat verilir. Okuma alışkanlıklarını geliştirici okuma projeleri uygulanır, takip edilir ve motive edilir. Öğrencilerimizin duygu ve düşünceleri ifade etmelerine önem verilir.

 

Sihirli Dünyam Kitap Okuma Projesi: 2. ve 3. Sınıfta kitap okuma becerisi görsellikle teşvik edilen öğrencilerimiz, 3. Sınıfta okudukları her bir kitap için öykü haritası çıkarır. Öğrencilerimizin öykü haritaları sınıflarımızın yer aldığı koridorda sergilenir.

 

Matematik

4. sınıfa sağlam bir alt yapı ile geçmeleri sağlanır. Matematiksel düşünme, akıl yürütme, tahmin etme, tahmini kontrol etme ve problem çözme becerilerinin gelişmesi önemsenir. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, grafikleri anlamlandırabilme, verilerle grafik oluşturabilme önemsenir.Dört işlem becerileri geliştirilir.

 

Hayat Bilgisi

Bu dersin amacı düşünen, araştıran, sorgulayan, kendini ifade edebilen, özgüveni gelişmiş, sosyal duyarlılığı olan bireyler yetiştirmektir. Saygılı olma, empati kurabilme, işbirliği yapma, ulusal ve evrensel değerlere önem verme kazanımları verilir. Yaparak yaşayarak öğrenmenin gerçekleşebilmesi için nitelikli ve bilgilendirici geziler düzenlenir.

 

SORUMLULUK GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR

Sorumluluklarını yerine getiren bireyler olmalarını önemseme adına sorumluluk çalışmaları verilir ve takibi yapılır. Öğrencilerimiz ile ilgili geribildirim “k12.net bilgi sistemi” ile velilerimizle paylaşılır.

 

İlkokul Yabancı Dil Eğitim Anlayışı

 

K-12 bütünlüğünde gerçekleştirilen yabancı dil sistemi, anaokulundan itibaren "yabancı dili hayatın doğal bir parçası haline getirme" çalışmaları ile sürdürülür. İlkokul öğrencilerimiz konuşma ve dinleme becerilerine, İngilizce okuma ve yazma becerilerini de ekleyerek dildeki hakimiyetlerini artırırlar. Öğretmen rehberliğinde okuma, bağımsız ve grupla okuma çalışmalarıyla Türkçenin yanında yabancı dil okuma alışkanlığı kazanan öğrencilerimiz, ortaokul ve lisedeki yabancı dil eğitimlerine sağlam bir temel oluştururlar. İlkokul öğrencilerimizin yaş dönemi özelliği dikkate alınır, oyun ağırlıklı ve günlük hayatın keyifli yanlarını yaşatacak film, kitap ve şarkı gibi materyallerden yararlanılır.