Hayat Okula Sığmaz! Çocuğunuz ve Gelişimi de...

4. Sınıf

4.sınıf eğitim programının farklı yapılandırılmasının nedenleri:

- Temel derslerin hepsinin aynı profesyonellikle öğrencilerimize aktarılmasını sağlamak

- Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinin içeriğinin derinleştirmek ve örnekleri çoğaltmak

- Yoğun uygulamalarda bilgilerin kalıcı olmasını sağlamak ve

- Öğrencilerimizin ortaokuldaki branş öğretmenleri sistemine uyumunu kolaylaştırmaktır.

 

TEMEL DERSLER

 

İNGİLİZCE PROGRAMI

 

Dördüncü sınıfta öğrencilerimiz, ana ders ve okuma-üretme dersleriyle İngilizce gelişimlerini sürdürürler. Konuşma, dinleme okuma ve yazma becerilerinin bir bütün halinde dilin temel kurallarıyla birlikte geliştirildiği programda öğrencilerin ifade becerileri geliştirilir. Sınıf içi sunumlar, canlandırmalar, proje çalışmalarıyla dilde daha somut üretime geçilir. Eşli çalışmalar ve grup etkinlikleriyle işbirliği ve yardımlaşma becerileri güçlenir. Yabancı öğretmenler eşliğinde işlenen derslerle öğrencilerin hem kültürü daha iyi anlaması hem de dildeki kullanım farklılıklarını ayırt etmesi sağlanır. Dinleme ve günlük konuşma becerileri hızla ilerler. Kısa öyküler, şiirler, betimleyici paragraflar yazı çalışmalarını çeşitlendirir. Öğrencilerimizin Cambridge YLE (Movers, Flyers) sınavlarına katılımları teşvik edilerek uluslar arası sınavlara hazırlık sağlanır.

 

Türkçe

Dinleme, konuşma, yazma ve sunum yapma becerilerini geliştirmek üzere planlanmıştır. Konular teknik yönler ön plana çıkarılarak işlenir, farklı türdeki yazı türleri incelenir. Becerileri geliştirmek üzere çalışmalar yapılır ve dilin kullanımı detaylandırılır.

 

Bir Varmış Bir Yokmuş Kitap Okuma Projesi: 4. sınıf öğrencilerimiz okuduğu her bir kitabın sonunda okuduğu kitabın ismini ve varsa bu kitaptan öğrendiği yeni sözcükleri sergiler. Öğrenciler sayı olarak belirledikleri kitap hedefine ulaşınca bir gezegen elde eder. Elde edilen gezegen hakkında araştırma yapan öğrenciler araştırma sonuçlarını birbiriyle paylaşır. Böylece öğrencilerimiz önemli bir konu olan güneş sistemi ve gezegenler hakkındaki bilgilerini de kalıcı hale getirir. Ayrıca öğrencilerimiz kendi masallarını yazar ve bu masalları küçük sınıflarla paylaşır.

 

Sosyal Bilgiler

İçinde yaşadıkları çevre ve toplum konusunda bilinçli bireyler olmaları sağlanır. Ulusal ve uluslar arası etik değerlere sahip olan, üretken, üretene sahip olan ve iyi bir tüketici olan bireyler olmaları ile neden sonuç ilişkileri kurmaları önemsenir. Yönetim şekilleri, geçmişleri, kültürleri, sorumlulukları, sosyal sorumluluk projeleri tanırlar. Düzenlenen geziler ile resmi kurumları, müzeleri ve şehirlerini tanırlar.

 

Fen ve Teknoloji

Öğrenciler inceleme yapmaya, gözlem yapmaya, sorgulama yapmaya, özendirilirler. Kendilerinin deney düzeneği hazırlayarak grup deneyleri yapmalarına olanak verilir. Bilim ve olay olguları neden sonuç bağlamı içinde ele almalarını gerektiren çalışmalara ağırlık verilir. Yaptıkları çalışmaları değerlendirebilen, bilimsel çalışmaları takip eden merak duygusunu kaybetmiş öğrenciler olarak bir sonraki sınıfa hazırlanırlar. Kendi ilgi alanlarına yönelmeleri, açık uçlu sorularla bilgiyi keşfetmeye yönelmelerine olanak tanıyan etkinlikler yapılır. 

 

Matematik

Matematiksel işlemler ve problemler arası bağlantılar kurmada yetkinlikleri artan öğrencilerimiz, büyük sayıları okuma- yazma ve bölük kavramını kullanmanın yanında doğal sayılar dışındaki kesir sayılarını ve ondalık kesir sayılarını tanırlar, kesir sayıları arasındaki işlemleri yaparlar. Problem çözme, problem kurma, veri toplama ve örneklendirme 4.sınıfta öğrenilir.

 

SORUMLULUK GELİŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR

Öğrencilerimizin düzeylerine uygun çeşitli çalışmalarda sorumluluklarını yerine getiren bireyler olmaları önemsenir ve takibi yapılır. Öğrencilerimiz ile ilgili geribildirim “k12.net bilgi sistemi” ile velilerimizle paylaşılır.

 

İlkokul Yabancı Dil Eğitim Anlayışı

K-12 bütünlüğünde gerçekleştirilen yabancı dil sistemi, anaokulundan itibaren "yabancı dili hayatın doğal bir parçası haline getirme" çalışmaları ile sürdürülür. İlkokul öğrencilerimiz konuşma ve dinleme becerilerine, İngilizce okuma ve yazma becerilerini de ekleyerek dildeki hakimiyetlerini artırırlar. Öğretmen rehberliğinde okuma, bağımsız ve grupla okuma çalışmalarıyla Türkçenin yanında yabancı dil okuma alışkanlığı kazanan öğrencilerimiz, ortaokul ve lisedeki yabancı dil eğitimlerine sağlam bir temel oluştururlar. İlkokul öğrencilerimizin yaş dönemi özelliği dikkate alınır, oyun ağırlıklı ve günlük hayatın keyifli yanlarını yaşatacak film, kitap ve şarkı gibi materyallerden yararlanılır.