Hayat Okula Sığmaz! Çocuğunuz ve Gelişimi de...

Yabancı Dil

Nasıl bir program?

Öğrencinin  5 yaştan 12. Sınıfa kadar bir bütünlük içerisinde yabancı dil ve İngilizceyi dinleyerek, konuşarak, okuyarak ve yazarak kullanmasını sağlayan,


- Öğrenciye dersten çok İngilizce yaşam alanı sunan,
- Öğrencilerin yabancı dile olumlu yaklaştığı,
- Öğrenciyi dile maruz bırakarak sürekli duymasını, görmesini ve üretmesini sağlayan,
- İngilizceyi hayatın bir parçası haline getirerek akademik derslerden ayıran,
- Öğrenciyi kurallara boğmadan dili doğal ortamına en yakın şekilde okula taşıyan,
- Her kademe sonunda kültürel, entelektüel ve sosyal dil kazanımlarını artıran,
- Öğrencinin özgüvenini artıran,
- Yoğun ders saatleri ile öğrenciye kendini İngilizce ifade etmek için sürekli şans tanıyan,
- Okuma yoğunluğu ile kültürel ve entelektüel birikim sağlayan,
- İngilizce farkındalığını artırmak ve dil öğretimi için özel olarak hazırlanan 20 farklı mekanda öğrencilerin nitelikli ve yoğun uyarıcılarla dile maruz kalması ve dil farkındalığının artmasını sağlayan,
- İngilizce yaratıcı drama dersleriyle öğrencilerin bütünsel kazanımlarını destekleyen,
- Öğretilenleri pekiştirmek amacıyla ve bir sonraki yıla taşımak için sık tekrarlara yer veren,
- 5 yaştan 12. sınıfa kadar her öğrenciyi bu dili kullanmaya teşvik edebilmek için ilgi çekici her türlü aktiviteye yer veren,
bir İngilizce programı oluşturduk.

 

İlkokulda haftada 12 saat İngilizce vardır. 9 saat Main Course, 2 saat reading ve 1 saat yabancı öğretmen ile speaking dersi işlenir.

Öğrencinin dile karşı olumlu tutum kazanması sağlanır.


Yoğun ders saatleri ve etkinliklerle öğrenci dile maruz bırakılır.


Birinci sınıfta İngilizce okur-yazarlık çalışmaları başlatılır.


Öğrencilerimiz sene boyunca farklı metinler ve hikaye kitapları okuyarak, dil becerilerini geliştirir.