Hayat Okula Sığmaz! Çocuğunuz ve Gelişimi de...

PDR

İLKOKUL

​İlkokul döneminde rehberliğin öncelikli amacı, öğrencilerimizin kişisel ve zihinsel gelişimlerini kazanmalarına rehberlik etmektir. Bunun için gelişimsel ve önleyici rehberlik hizmeti sunulmaktadır.  Diğer bir önceliğimiz ise öğrenci ve velilerimizin yanı sıra öğretmenlerimizin de öğrenme tecrübeleri kazanmalarına yardımcı olabilmektir. Okulumuzdaki PDR hizmetlerini önceliklerimizi göz önünde bulundurarak üç başlık altında toplayabiliriz.

 

Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalar

- Bir birey olarak kendilerini tanımaları,

- Öz benliklerini geliştirmeleri,

- Bilişsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimleri,

- Grup davranışları geliştirmeleri ( diğer bireylere saygı-sevgi duyma, değerler eğitimi vb.),

- Stratejik davranabilme (kriz yönetimi, zamanı doğru kullanabilme vb.),

- İlgi ve yeteneklerinin farkına varabilmelerine yardımcı olabilmektir.

 

Öğrencilerimize yönelik rehberlik çalışmalarımızda öğrencilerimizle “birebir görüşmeler” yaparak yukarıda belirlediğimiz hedeflerle ilgili görüşlerini dikkate alarak doğru yönlenmelerine yardımcı oluruz.  Kendi ifadeleri ile ihtiyaçlarını anlar, gerekirse ilgililerle işbirliği sağlayarak onlara rehberlik ederiz. Birebir görüşmeler öğrencinin, velinin ya da öğretmenlerinin talebiyle gerçekleşir. Bireysel görüşmelerde temel amacımız; duygusal olarak rahatlamalarını sağlamak, içinde bulunduğu şartları değerlendirebilmesine yardım etmek,  varsa özel durumlarını beraber yönetmek, akademik başarılarının artması için plan program yapmak ve bunların uygulanma aşamasında yanlarında olabilmektir.

 

Okulumuzda ihtiyaç görülmesi durumunda rehberlik bölümü “grup çalışmaları” da yapmaktadır. Grup çalışmalarında daha çok ortak ihtiyacı olan öğrenciler bir araya getirilir. ( Beceri grupları, kas-motor gelişimini destekleme grupları vb.)

 

Velilerimize Yönelik Çalışmalar

Okulumuz PDR bölümü velilerimizle de aynı öğrencilerimizle yaptığımız çalışmaları yapar. Sene içinde gerek velinin gerekse rehber öğretmenin isteğiyle ”birebir görüşmeler” yapılır. Bu görüşmelerin ana hedefi öğrenci gelişimini üst düzeyde desteklemektir. Varsa plana yardımcı destek olmalarını sağlamaktır. Genel değerlendirmelerin ve paylaşımların yapıldığı “Veli-Gelişim Toplantıları” da düzenlenir. Bu toplantılarda PDR olarak ihtiyaca göre belirlenen ortak konularla ilgili bilgi ve deneyim paylaşımlarında bulunulur. (Yaş grubu özellikleri, okul-ev kuralları vb. konularda.)

 

Öğretmenlerimiz ve Rehberlik İşbirliği

Rehberlik bölümü, öğretmenlerimizle öğrencilerle ilgili rutin görüşmeler yapar. Görüşmelerde bireysel özellikler ve akademik durumla ilgili görüşülür. Doğru tutum ve davranışı kazanmaları için veli-öğretmen-rehberlik planı oluşturulur. Problemlerin olumlu davranışa dönüştürülmesinde bu işbirliği kararlıkla sürdürülür.

 

​Gelişim Koleji’nde PDR özetle, öğrencilerimizin okulda bulundukları zamanı kendileri için anlamlandırmalarına, yaptıklarını kavramalarına, problemlerinin çözümünde kendilerine özgün strateji geliştirmelerine ve tüm bunları belli bir disiplin anlayışı ile kontrol etmelerini öğrenmelerine, kalıcı özellikleri arasına almalarına rehberlik eder.

 

​Okulumuzda Psikolojik Danışma ve Rehberlik servisi ayrıca öğrencilerin kendilerini doğru ve net ifade edebilmelerine, yorum güçlerinin oluşmasına ve olanları yorumlayabilmesine, öğrenme özelliklerinin farkına varabilmelerine, ilgi-tutum gibi bireysel farklılıklarını anlayabilmelerine, ekip-takım çalışmalarına, sorumluluk alma ve sorumluluklarını yerine getirebilmelerine de rehberlik eder.

 

​Okulumuzda rehberlik servisi kayıt-kabul işleyişinin önemli bir parçasıdır. Okulumuza kabul edilecek öğrenciler rehberlik ve ölçme değerlendirme bölümü tarafından değerlendirmeye alınır.