Hayat Okula Sığmaz! Çocuğunuz ve Gelişimi de...

İlkelerimiz

Eskişehir Gelişim Koleji belirlediği ilkelere uygun olarak öğrencilerine hizmet eder. Tüm uygulamalarda öğrenciye odaklılık dikkate alınır. Dünyadaki ve Türkiye’deki tarihsel ve güncel değişimleri izleyerek her yıl müfredatı zenginleştirir ve derinleştirir. Böylelikle güncel uygulamaların bilimsel, pedagojik yaklaşımlarının kuvvetli yanlarını kullanır.

 

- Öğrencinin gelişimini gerçekleştireceği ortam ve uygulama sağlar.

- Uygulamaya dayalı öğrenmeyi destekler.

- Teknolojiyi dışsal bir faktör olarak yeterli ve gerektiği kadar kullanılır.

- Öğrencinin gelişimi için öğrencinin ve öğretmenin insiyatif geliştirmesini destekler.