Hayat Okula Sığmaz! Çocuğunuz ve Gelişimi de...

Eğitim & Öğretim Programları

Eğitim öğretim programlarımız;  geleceğin insanları, bugünkü öğrencilerimizin akademik, yabancı dil, sosyal, sportif ve sanat dallarında gelişimlerine katkı vermek amacıyla planlanmıştır. Amacımız,  akademik içeriğe derinlik ve zenginlik kazandırarak, hayata dair uygulamalarla öğrencilerimizin mutlu, başarılı ve sağlıklı bireyler olmalarını sağlamaktır.
Öğretim programlarımız, yürüttüğümüz projeler, ulusal ve uluslararası platformlardaki çalışmalarımız ve öğrencilerin sınavlarda gösterdikleri üstün performanslar, bizleri amacımıza ulaştıran unsurlardır.

 

Öğrencilerimizin araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözen, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alan, iş birliğine açık bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir ve onlara edindikleri bu becerilerle farklı yaşam deneyimleri kazandırılmaktadır.

 

Bu nedenle, öğrencilere bilgiye ulaşma, kullanma, yorumlama becerilerini kazandırmak amacıyla projeler ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bilgiyi doğrudan aktarmak yerine onların kendi yaşantılarını kullanarak bilgiye ulaşmalarına rehberlik edilmektedir. Böylece öğrenciler, öğrenme ve öğretme süreçlerinin her aşamasına aktif olarak katılarak yaşam zenginlikleri arttırılmaktadır.