Hayat Okula Sığmaz! Çocuğunuz ve Gelişimi de...

Birimler

Ölçme ve Değerlendirme Birimi

Okulumuzda uygulanan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel amacı; her öğrenciyi, kendi bireysel farklılığı göz önünde tutularak en üst düzeye çıkarmaktır. Bu noktadan hareketle, sınıf içi etkinliklerde, ödevlerde ve tüm değerlendirmelerde amaç; öğrencileri sınıflamak ya da sıralamak değil, durum saptayarak gereken önlemleri almak, öğrenme - öğretme süreçlerini yakından izleyerek iyileştirme ve geliştirme çalışmaları planlamak ve geri bildirimde bulunmaktır.
 
Ortaokula Geçiş Sistemi’ne hazırlık olması amacıyla 4. sınıf öğrencilerimize periyodik olarak Kazanım Ölçme Sınavları uygulanır. Konu Değerlendirme Sınavları ve Deneme Sınavları ile o sınav dönemine ait kazanımların elde edilme seviyeleri bazında raporlanır.
 
Raporlar, desteklenmesi gereken kazanımlara göre ek çalışma oluşturulmasını, öğrenciye özel ödevlendirmeler yapılmasını, branşların sınav sorularını analiz etmesini, özetle ormanı görürken ağaçları fark etmemizi sağlamaktadır.
 
Ölçme Değerlendirme Birimi, sonuçlarını K-12 internet tabanlı yazılım sistemi ile velilerimize açıklar.
 
 

Bilgi İşlem

Okulumuzun teknolojik alt yapı konusunda sağlam temeller üzerinde oturmasını, bu yapının sürekli gelişmesini ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamayı amaçlamaktadır. Web sayfasının düzenlenmesini, okul fotoğraf ve videolarının arşivlenmesini, öğretmen ve çalışanların teknolojik eğitim desteğini sağlar.
 
 

Grafik Tasarım

Gelişim Eğitim Grubu bünyesinde hazırlanacak tüm görsel materyallerin tasarımını yapar, kurumsal kimlik kültürüne uygun materyal geliştirmede aktif rol oynar.
 
 

Revir

Okul saatleri içinde öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın kullanımına açık olan bir revirimizde, okul hemşiremiz tam gün, okul doktorumuz her gün 2 saat hizmet vermektedir. Öğrencimizin sağlık durumuyla ilgili paylaşmanız gerekenleri iletmeniz öğrencimizin sağlıklı bir birey olması açısından sunmamız gereken destek için önemlidir.
 
 

Resmi İşler

Milli Eğitim Müdürlüğü ile iyi ve düzenli ilişkiler kurarak gerekli iş takiplerini yapar. Resmi işlerin kurum içinde duyurulmasını ve paylaşılmasını sağlar Öğrenci işleri ve öğretmen özlük işlerinden sorumludur.
 
 

Öğrenci İşleri ve Kayıt

Velilerimizi ve misafirlerimizi karşılayarak ilgili birime yönlendirir. Veli öğretmen görüşme saatleri ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yaparak velilerimizin işlerini en kısa sürede tamamlamalarını sağlar.
 
 

Santral

Velilerimizin ilgili kişiler ile iletişim kurmasını sağlar. Veli Görüşme Saatleri randevularını verir ve gerçekleştirilmesini sağlar. 
 
 

Danışma

Okul içi görüşmeleri planlar ve yürütür. 
 
 

Güvenlik 

Kampüs giriş çıkışlarını kontrol altında tutar