Hayat Okula Sığmaz! Çocuğunuz ve Gelişimi de...

Sorumluluk ve Özgürlükler

Okulumuzda eğitim sürecindeki her bireyin hakları ve özgürlükleri disiplin anlayışımızın güvencesindedir. 

 

Gelişim Koleji'nde özgürlük anlayışımız; farklı düşünebilmeyi ve yaratıcılığı motive eder. Disiplin anlayışımız, dinginliği sağlar. Okulumuzda güven ve adalet duygusu ön plana alır.

 

HAKLAR

- Düşüncelerini özgürce ifade etme,
- Güvenli ve sağlıklı okul ve sınıf ortamında bulunma,
- Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi,
- Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması,
- Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme,
- Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması,
- Okulun teknolojik imkânlarından yararlanma.

 

SORUMLULUKLAR

- Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı gösterme,
- Sınıfça belirlenen kurallara uyma,
- Okul kurallarına uyma,
- Okul kıyafetini temiz ve düzenli giyme,
- Cep telefonu, kamera vb. teknolojik araçlarını okula getirmeme, getirdiğinde yöneticiye teslim etmek gibi sorumlulukları vardır.