Hayat Okula Sığmaz! Çocuğunuz ve Gelişimi de...

Eğitim Anlayışı

“Hayat Okula Sığmaz” sloganımız ile öğrencilerimiz sahip olacakları tüm akademik kazanımların yanında, yaşama karşı gerçekçi ve barışçı bir yaklaşım sergileyen, konuşmaktan korkmayan, yabancı dili aktif olarak kullanabilen bir anlayışla üst öğrenime hazırlanırlar. Okulumuzda sınıflarımız derslik sistemine göre tasarlanmıştır.

 

5 ve 6. SINIFLAR

Ortaokul dersliklerimizi derslik sistemine göre tasarlamamız, dersleri yaşamla bağdaşarak işlememiz, çoklu duyu organlarına hitap ederek ders işlememiz, deney ve projeleri bizzat okulumuzda gerçekleştirmemiz, öğrencilerimizin yaratıcılık yetilerini geliştirmektedir.

 

Okulumuz öğrencileri matematik ve fen bilimleri derslerinde akademik süreçlerin yaşama geçirilmesi yanında öğrencilerimizin ÜYEP’e (Üstün Yetenekliler Eğitim Programı), TUBITAK matematik olimpiyatlarına,”Bu benim Eserim” proje çalışmalarına ve Comenius projelerine katılmaları için sistematik çalışmalar yapılır. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin akademik becerilerinin yanı sıra dil becerileri gelişmekte ve öğrencilerimize farklı kültürleri tanıma fırsatı verilmektedir.

 

Türkçe derslerinde işlevsel okuma-yazma temelli uygulamalar yapmakta, öğrencilerimizin kitap okumalarını pekiştirmek için projeler uygulamaktayız. Örneğin “Heybe Projesi” önemli bir uygulama enstrümanımızdır. Sosyal etkinlik kapsamında tiyatroyu seçen öğrencilerimizin yıl boyu çalışmaları ve yıl sonunda oynadıkları oyunları sergilemeleri öğrencilerimizin özgüvenlerini oldukça geliştirmektedir.

 

7 ve 8. SINIFLAR

Bu sınıflarımızda akademik derslerde (Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen Bilimleri) öğrencilerimizi sınava hazırlamaktayız. Öğrencilerimizin akademik derslerde daha başarılı olması için haftalık 2’şer saat daha etüt ve ek çalışma yapılmaktadır. Bu sınıflar düzeyinde her 15 günde bir kazanım ölçme, deneme sınavı yapılır. Sınavlar aynı gün Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından okunup değerlendirilir. Sonuçlar okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik birimi, öğrenci ve velilerle paylaşılır. Okul yönetimi ve Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından alınan kararlar doğrultusunda her sınıf ve öğrenci düzeyinde yapılacak ek çalışma ve etütler belirlenir. Bu sonuçlara göre öğretmenler tarafından yapılan ek çalışma ve etütler kayıt altına alınır. Velilerimize ve yöneticilerimize geribildirim yapılır. Öğrencilerimizin eksikleri tamamlanmadan yeni üniteye geçilmez.

 

NAKİLLER

Okulumuzda ara sınıflardan nakil gelen öğrenciler için yapılan rehberlik ve kayıt görüşmesi sonucunda öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyini tespit etmek için sınav yapılır. Bu sınavlar sonucuna göre öğrencinin kayıt edileceği sınıf belirlenir. Yine bu sınav sonuçları analiz edilerek, her yıl okullar eğitime açılmadan önce 2 hafta süreyle yapılan oryantasyon çalışmalarında kurumumuza yeni katılan öğrencilerin akademik eksiklikleri giderilir. Oryantasyon sürecinde ve okullar açıldığında okula yeni gelen öğrencilerimizin uyum sorunu yaşamaması için bu öğrencilere bireysel ve toplu olarak rehberlik hizmeti verilir.

 

KULLANILAN YAYINLAR

Okulumuzda MEB ve yabancı yayınlarının dışında yardımcı kaynaklar kullanılmaktadır. Uygulanacak olan deneme ve kazanım ölçme sınavları, konu tarama testleri, her yıl Haziran ayında öğretmenler ve okul yönetimince yapılan toplantılarda belirlenir. Bu kaynaklar belirlenirken, toptancı mantığına göre değil, her sınıfın ve her dersin özelliğine, öğrencilerimize ne fayda sağlayacağı şeklinde değerendirilir.

 

AKADEMİK İŞLEYİŞ

ÖDEVLER

Eğitim yılı başlamadan sınıflar düzeyinde yapılan görüşmelerde her dersten hafta içi ve hafta sonu ne kadar sürede ödev verileceği belirlenir. Bu durum öğrenci ve velilerimizle paylaşılır. Öğrencilerimize verilen ödevler günü gününe kontrol edilir. Yapılan kontrol neticesinde her öğrenciye dönüt verilir. Ödev yapma alışkanlığında sıkıntı yaşayan öğrenci önce öğretmen tarafından uyarılır, öğrencide düzelme olmazsa sürece okul yönetimi ve rehber öğretmen de dahil olur. Öğrencimizin velisi çağrılır, öğrencinin de katıldığı toplantıda bu durum görüşülür. Öğrencinin mutlaka ödev yapması sağlanır.

 

İNGİLİZCE

Eskişehir Gelişim Koleji 5. Sınıflar İngilizce Programı, öğrencilerimizin İngilizce becerilerini hayat boyu sürecek olumlu tutuma dönüştürüp, dildeki üretkenliklerini artırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Program, haftada 18 saat ders ile öğrencilerin yabancı dilde geçirdikleri zamanı yoğun ve kaliteli bir şekilde artırarak, İngilizcenin farklı ortamlarda, farklı aksanlarda ve farklı durumlarda kullanılmasını ve algılanmasını sağlar. Her gün ortalama 140 dakikasını yabancı dilde iletişim kurarak geçiren öğrencilerimiz, dilin temeli olan dört beceride de etkin birer kullanıcı haline gelirler. Okuma ağırlıklı ana ders saatleri, yabancı öğretmenler tarafından yürütülen konuşma ve yazma ağırlıklı dil üretimi dersleri, ekstra okuma saatleri ve İngilizce drama/performans dersleriyle İngilizce onlar için 40 dakikalık bir ders olmaktan çıkar, hayatın doğal bir parçası şekline dönüşür. Ortaokul İngilizce programında okuma, yazma, konuşma, dinleme, dilbilgisi ve kelime dağarcığı alanlarının ayrı ayrı gelişmesine önem verilir. Öğrencilerin, dersler içerisinde öğrendiklerini aktif olarak kullanmaları ve yabancı dilde bir performans sergilemeleri önemlidir. Yabancı öğretmen, drama, ekstra okuma-üretme dersleriyle yoğunlaştırılan ortaokul programımız; öğrencilerimizin dili daha derinlikli bir şekilde öğrenmesine fırsat tanır ve onları lise İngilizce programına hazırlar. İletişime dayalı dil becerileri daha akademik ve bilimsel çalışmalarla desteklenerek, geniş kapsamlı bir dil farkındalığını oluşturur. Programın amacı öğrencilerimizin İngilizceyi daha akıcı ve doğru kullanmalarını sağlayarak özellikle konuşma ve yazma becerilerini ilerletmektir. Öğrencilerimizin ortaokul boyunca Young Learners, KET, PET gibi sınavlara girerek İngilizcede kendi değerlendirmelerini yapmaları sağlanır.