Hayat Okula Sığmaz! Çocuğunuz ve Gelişimi de...

Yabancı Dil

Nasıl bir program?

Öğrencinin  5 yaştan 12. Sınıfa kadar bir bütünlük içerisinde yabancı dil ve İngilizceyi dinleyerek, konuşarak, okuyarak ve yazarak kullanmasını sağlayan,


- Öğrenciye dersten çok İngilizce yaşam alanı sunan,
- Öğrencilerin yabancı dile olumlu yaklaştığı,
- Öğrenciyi dile maruz bırakarak sürekli duymasını, görmesini ve üretmesini sağlayan,
- İngilizceyi hayatın bir parçası haline getirerek akademik derslerden ayıran,
- Öğrenciyi kurallara boğmadan dili doğal ortamına en yakın şekilde okula taşıyan,
- Her kademe sonunda kültürel, entelektüel ve sosyal dil kazanımlarını artıran,
- Öğrencinin özgüvenini artıran,
- Yoğun ders saatleri ile öğrenciye kendini İngilizce ifade etmek için sürekli şans tanıyan,
- Okuma yoğunluğu ile kültürel ve entelektüel birikim sağlayan,
- İngilizce farkındalığını artırmak ve dil öğretimi için özel olarak hazırlanan 20 farklı mekanda öğrencilerin nitelikli ve yoğun uyarıcılarla dile maruz kalması ve dil farkındalığının artmasını sağlayan,
- İngilizce yaratıcı drama dersleriyle öğrencilerin bütünsel kazanımlarını destekleyen,
- Öğretilenleri pekiştirmek amacıyla ve bir sonraki yıla taşımak için sık tekrarlara yer veren,
- 5 yaştan 12. sınıfa kadar her öğrenciyi bu dili kullanmaya teşvik edebilmek için ilgi çekici her türlü aktiviteye yer veren,
bir İngilizce programı oluşturduk.

 

Beşinci sınıftan itibaren ikinci yabancı dil eğitimine başlanır. Öğrencinin kendisini ikinci yabancı dilde de temel düzeyde ifade etme becerisini kazanması hedeflenir.


Yabancı öğretmen, drama, ekstra okuma-üretme dersleriyle yoğunlaştırılan ortaokul programımız; öğrencilerimizin dili daha derinlikli bir şekilde öğrenmesine fırsat tanır.


İngilizcenin farklı ortamlarda, farklı aksanlarda ve farklı durumlarda kullanılması ve algılanması sağlanır.


Öğrencilerimiz sene boyunca farklı metinler ve hikaye kitapları okuyarak, dil becerilerini geliştirir.


Öğrenciler, dersler içerisinde öğrendiklerini aktif olarak kullanmak için devamlı olarak cesaretlendirilir.


Öğrencilerimiz her ünitede o üniteyle ilgili bir sözel sunum, bir yaratıcı yazım çalışması, bir proje ve bir quiz yaparlar.


5. sınıflarda haftada 16, altıncı sınıflarda 12, 7. Sınıflarda 10, 8. Sınıflarda 8 saat İngilizce dersi vardır.

 

5. SINIF PROGRAMI

Eskişehir Gelişim Koleji 5. Sınıflar İngilizce Programı, öğrencilerimizin İngilizce becerilerini hayat boyu sürecek olumlu tutuma dönüştürüp, dildeki üretkenliklerini artırmak için özel olarak tasarlanmıştır. 

 

Haftada 16 saat İngilizce dersi vardır. 8 saat Main course, 3 saat drama, 3 saat reading ve 2 saat yabancı öğretmenle speaking dersi işlenir.

 

5. sınıfta öğrencinin yabancı dilde geçirdiği zamanın yoğunluğu üst seviyededir.


Drama dersleriyle Main Course, Speaking ve Reading derslerinde işlenenler performansa dönüştürülür.


Öğrencilerimiz her gün ortalama 140 dakikasını yabancı dilde iletişim kurarak geçirir.