Hayat Okula Sığmaz! Çocuğunuz ve Gelişimi de...

Ek Çalışmalar

Öğrencinin hangi dersleri almaya hazır olduğu, hangi tamamlayıcı çalışmaları yapması gerektiği gibi konular hakkında verilecek kararların temelini Ölçme-Değerlendirme Birimi hazırlar.

 

Bunun için 5. sınıftan 8. sınıfa kadar, her konu sonunda tüm derslerden konu taramaları yapılır. Okul genelinde periyodik olarak 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Kazanım Ölçme ve Deneme Sınavları yapılmaktadır. Yapılan tüm sınavlar Ölçme - Değerlendirme Birimi tarafından incelenip analiz edilir.

 

Konu tarama, deneme ve kazanım ölçme sınavlarının sonucunda değerlendirmeler yapılır. Branş bazında öğrencilerimizin öğrenim sürecinde yaşadığı kavram eksikliği, yanılgıları ya da öğrenme güçlüğü yaşadığı konuların alt konu başlıklı listeleri hazırlanır. Alt konu analizlerinde eksiklikler saptanarak öğrenci bazında öğretmene, öğrencimize ve velimize geri bildirim yapılır. Bireysel, grup ve sınıf etüt çalışmaları yapılır. Yapılan çalışmaların sonunda öğrencilere pekişmesi için konu ile ilgili çalışma sayfaları verilir ve kontrol edilir. Böylece bir sonraki sınava kadar öğrencilerdeki alt konu eksikliklerinin tamamlanması hedeflenir.