1998 yılında Eskişehir’de eğitim hayatına yeni bir soluk katan Gelişim Okulları, sürekli gelişime inanan bir yönetim anlayışıyla çağdaş ve evrensel eğitimi ön planda tutan fark yaratan bir eğitim kurumu olma hedefine ve kararlılığına sahiptir.

Kararlı ve iddialı olduğumuz bu yaklaşım, öğrencilerimizin başarısını çok boyutlu olarak görür. Akademik performansı, zihinsel ve bedensel gelişimin yanında öğrencilerimizin sosyal ve kültürel donanımlarıyla birlikte ele alır.

İnsan merkezli bir iş alanında kurum kültürünün temelinde insan yer alır.

Yıllardır merkezi sınavlarda yüksek bir akademik başarı geleneği yaratan Gelişim Okulları, bu başarının temelinde eğitim felsefesinin yattığına inanır. Eğitim felsefesinin temel yapı taşlarını oluşturan ilkeler ve değerleri şu başlıklar altında özetleyebiliriz.

Atatürk ilkelerine bağlı,

İnsan haklarına saygılı,

Farklılıkları zenginlik olarak gören,

Hayal gücü ve yaratıcılıkla fark yaratan bireyler yetiştirmek.

Adil, çalışkan sabırlı ve kararlı bireyler oluşturma sürecinde disiplin ve farklılıklara uyum (adaptasyon) hedefini gözetiyoruz. Tüm eğitsel ve yönetimsel uygulamalarda öğrencilerimizin gelişimi vazgeçilmez noktadır.

Gelişim Okulları, Eğitim teknolojileri ve insan etkileşimini çok yönlü geliştirerek, evrensel değerlere uyum gösteren öğretmen ve öğrencileriyle dünya ile tüm gelişmeleri eş zamanlı hayata geçirmek için yoğun bir kurumsal gündeme sahiptir.

Eğitim anlayışının merkezinde öğrencilerimizin akademik, yabancı dil, sosyal, sportif ve sanat gelişimlerini güçlendirmek yer alır. Öğretim programlarımız, yürüttüğümüz projeler, ulusal ve uluslararası platformlardaki çalışmalarımız ve öğrencilerimizin sınavlarda gösterdikleri üstün başarılar, bu anlayışımızın mutlu eden sonuçlarıdır.

Eğitim ve öğretim programlarının temel amacı; öğrencilerimizin araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, problem çözen, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alan, iş birliğine açık bireyler olarak yeni yüzyılın becerileriyle donanmasıdır. Kuşkusuz eğitim süreci içinde farklı hayat deneyimleriyle zenginleşmeleri, keyifli bir öğrenme ortamında mutlu olmaları da bir diğer vazgeçilmezdir.

Bu nedenle de etkin ve katılımcı bir öğrenme yaklaşımında bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve yorumlama becerileri kazandırılmaktadır.

Geleceğe İlerle...